Podmínky používání

 1. Podmínky používání se vztahují na všechny uživatele webu 7sport.cz (dále jen „web“). Než začnete web plně využívat, tak si je pozorně přečtěte. Používáním webu každý uživatel potvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a souhlasí s jejich kompletním zněním. V případě, že tomu tak není, tak náš web opusťte. Vyhrazujeme si právo na jakoukoli budoucí změnu podmínek používání a jejich aktuální znění naleznete vždy na našich stránkách.
 2. Provozovatelem portálu je společnost Gamebro s.r.o., IČO: 08961859, DIČ: CZ08961859, affil.job@gmail.com. Dále jen „provozovatel“.
 3. Web je určen pro všechny svéprávné osoby ve věku 18 let a více. Ty jej využívají výlučně na vlastní zodpovědnost. Provozovatel portálu nenese odpovědnost za žádnou újmu (majetkovou ani nemajetkovou), která by mohla souviset s používáním webu, a informacemi či doporučeními na webu uvedenými.
 4. Provozovatel webu nezaručuje, že informace uvedené na stránkách jsou vždy aktuální a úplné. Také nezaručuje, že všechny funkce webu budou vždy dostupné a funkční. Jakýkoli obsah webu může být z vůle provozovatele kdykoli změněn nebo odstraněn.
 5. Náš web je výhradně zprostředkovatelem reklamních informací našich partnerů, které jsou veřejně dostupné na internetu. Když se rozhodnete jakoukoli zveřejněnou nabídku využít, budete vždy přesměrováni na portál některého z našich partnerů. Provozovatel tohoto webu není účastníkem žádného případného právního vztahu mezi uživatelem a partnerem ani neodpovídá za obsah portálu partnera či jakékoli jeho závazky vůči uživatelům.
 6. Na webu se nacházejí informace o hazardních hrách. Provozovatel webu však žádné hazardní hry neprovozuje, neorganizuje a nezpracovává žádné platby.
 7. Žádné informace zveřejněné na našem webu neslouží jako doporučení ke hraní hazardních her. Když se rozhodnete z vlastní vůle investovat, tak si zjistěte všechny dostupné informace o dané problematice. Upozorňujeme, že hraní hazardních her je na našem území povoleno pouze osobám ve věku 18 let a starším výlučně na jejich vlastní riziko.
 8. Veškerý obsah na webu (grafický, textový, audiovizuální a jiný) smí být použit pouze pro osobní potřebu uživatele. Je zakázáno tento obsah dále kopírovat a publikovat pro svůj vlastní prospěch.
 9. Společnost Gamebro s.r.o. prohlašuje, že tento portál není tiskovou publikací podle §87b zákona 121/000 Sb. (Autorský zákon), ani podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. Společnost Gamebro s.r.o. není a nikdy nebude členem Unie vydavatelů z.s. Části obsahu tohoto portálu mohou být použity pro účely vyhledávačů a podobných služeb – například jako náhledy obsahu a snippety pro Google Search, Google Discover, Google News a další – aniž by tím společnosti Gamebro s.r.o. vznikl nárok na jakékoliv poplatky od provozovatelů těchto služeb.

  ENG:
  Gamebro s.r.o. declares that this portal is not a press publication according to §87b of Act 121/000 Coll. (Copyright Act) or according to Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the digital single market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. Gamebro s.r.o. is not and will never be a member of the Unie vydavatelů z.s. (Publishers Union). Parts of the content of this portal may be used for the purposes of search engines and similar services – for example, as content previews and snippets for Google Search, Google Discover, Google News and others – without entitling Gamebro s.r.o. to any fees from the operators of these services.

 10. Na našem webu se můžete dobrovolně přihlásit k odběru aktuálních zpráv a upozornění, která vám budou chodit prostřednictvím notifikací do Vašeho prohlížeče na zařízení (mobil, počítač), na kterém jste se přihlásili k odběru. Svou volbu můžete kdykoli zrušit ve svém prohlížeči.
 11. Na webu používáme soubory cookies dle podmínek uvedených zde.
 12. Užíváním webu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů podle pravidel uvedených zde.
 13. Podmínky použití mohou být podle potřeby upravovány.
 14. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.7.2022