Jaké jsou rozměry hřiště na fotbal, hokej a další sporty

V Čechách se hrají snad všechny sporty, které existují. Víte ale, jak velká mají jednotlivá sportovní hřiště být? Nejčastější tvar hřiště je obdélník, ale pro každý druh sportu musí mít jiné rozměry. Jak se liší jednotlivá hřiště si ukážeme v následujícím článku.

Fotbalové hřiště

Rozměry fotbalového hřiště jsou variabilní. Délka pomezní, tedy té delší čáry hřiště je 90 až 120 m. Branková čára tvoří kratší stranu obdélníku a její délka se pohybuje od 45 do 90 m. Celková plocha fotbalového hřiště se tak v závislosti na délce obou čar pohybuje od 4 050 do 10 800 m2. Důležitá je také délka poloměru středového kruhu, což je 9,15 m. A samozřejmě také vzdálenost značky místa pro penaltový kop od brankové čáry, která činí přesně 11 m.

Branka má rozměry 7,32 m na šířku a 2,44 m na výšku a je umístěna ve středu brankové čáry. Na branku navazují dva menší obdélníky. Ten těsně u branky se jmenuje brankové území a jeho rozměry jsou 18,32 na další straně rovnoběžné s brankovou čárou (šířka branky + na každé straně 5,5 m) a 5,5 na kratší straně, tedy té, která je kolmá na brankovou čáru. 

Větší obdélník se nazývá pokutové území. Jeho delší strana je 40,32 m (šířka branky + na každé straně 16,5 m), kratší strana měří 16,5 m. Pokutové území ještě zakončuje pokutový oblouk, jehož vrchol je vzdálený 9,15 m od značky pokutového kopu. Rohové území (jinak také rohový čtvrtkruh) je vlastně pravý úhel s vyznačeným obloukem, jehož poloměr je 1 m. Samotný rohový praporek má mít správně výšku 1,5 m. 

Futsalové hřiště

Hřiště na futsal je vlastně fotbalové hřiště v menším, aby se vešlo i do haly. Délka hřiště je 25 až 42 m a jeho šířka 16 až 25 m. Středový kruh má poloměr 3 m. Rozměry branky jsou 3 m na šířku (od tyče k tyči) a 2 m na výšku od podlahy k spodnímu okraji brankového břevna. Pokutové území netvoří obdélník, ale polovina oválu. 

Ten vznikne tak, že se od brankové tyče vede pomyslná kolmice dlouhá 6 m na každou stranu. Vzniknou dva čtvrtkruhy s poloměrem 6 m, které jsou spojeny čárou dlouhou 3,16 m rovnoběžně s brankovou čárou. Značka pokutového kopu je 6 m od středu branky. 

Od vnější strany každé brankové tyče jsou v pravém úhlu k brankové čáře nakresleny dvě imaginární čáry dlouhé 6 m. Na konci těchto čar je nakreslen čtvrtkruh ve směru k bližší postranní čáře, každý s poloměrem 6 m od vnější strany brankové tyče. Horní části čtvrtkruhů jsou spojeny čárou o délce 3,16 m, která je rovnoběžná s brankovou čárou, mezi brankovými tyčemi. 

Prostor ohraničený těmito čárami a brankovou čárou je pokutové území. V každém pokutovém území je vytvořena pokutová značka ve vzdálenosti 6 m od středu mezi brankovými tyčemi, jejíž vzdálenost od obou brankových tyčí je stejná. Pokutová značka je kruhová s poloměrem 6 cm.

Hřiště na házenou

Také hřiště na házenou tvoří obdélník s rozměry 40 × 20 m. Kontrolu lze provést měřením úhlopříček. Na celém hřišti musí být dlouhé 44,72 m, u jeho poloviny pak 28,28 m. Tvar branky je obdélník, jehož vnitřní uhlopříčka je dlouhá 360,5 cm (minimum 360, maximum 361 cm, což odpovídá šířce branky cca 300 a výšce asi 200 cm.  Brankoviště je ve vzdálenosti 6 m a je tvořeno obdobně jako u futsalu dva čtvrtkruhy spojené čárou rovnoběžnou s brankovou. Kolmo na střed branky vede imaginární čára do vzdálenosti 7 m, kde je vyznačena čára sedmimetrového hodu. Další půl ovál je vyznačen přerušovanou čárou ve vzdálenosti 9 m.

Hřiště na basketbal

Také basketbalové hřiště je obdélník s rozměry 28 × 15 m. To jsou oficiální mezinárodní rozměry, v NBA ale mají hřiště o pár centimetrů delší. Dále se vyznačuje středový oblouk s poloměrem 180 cm, trojkový oblouk, který má vzdálenost od středu koše 675 cm a šestková čára ve vzdálenosti 3,6 m od středu koše. Koš je zavěšen na desce, která je vzdálená 1,2 m od kratší čáry hřiště, a to ve výšce 3,05 m. Průměr obroučky koše je 45 cm a je upevněna 13 cm od desky. 

Hřiště na volejbal

Oficiální rozměry volejbalového hřiště jsou 18 × 9 m. Uprostřed je volejbalová síť, která volejbalový kurt dělí na dvě poloviny ve tvaru čtverce s rozměry 9 × 9 m. Pod sítí je středová čára. Výška sítě pro muže je 2,43 m a pro ženy 2,24 m. Na obou stranách sítě je ve vzdálenosti 3 m od sítě vyznačena čára vodorovně se středovou. Jedná se o útočnou čáru. Mimo vlastní kurt musí být ještě volné plochy, pro amatérské hráče minimálně do vzdálenosti 3 m od postranních čar. 

Hřiště na nohejbal

Nohejbalové hřiště je obdélní s rozměry 18 × 8,2 až 9 m pro dvojice a trojice a 13 × 8,2 až 9 m pro jednotlivce. Síť dělí nohejbalový kurt na dvě stejně velké poloviny. Kolem kurtu musí být volná plocha, venku s šířkou minimálně 3 m a uvnitř minimálně 2,5 m. U dvojic a trojic je ve vzdálenosti 2,55 m od zadních čar vyznačena čára podání (rovnoběžně). Kolmo na síť vede středem čára značící pole podání od jedné čáry podání k druhé.

Hokejové ledové hřiště

Pro hokej jsou různě velká hřiště v NHL a ve zbytku světa. Pro naše podmínky jsou směrodatné rozměry podle IIHF, ale i tam existuje více rozměrů. Ty doporučené jsou délka 60 m a šířka 26 až 30 m. Obdélník nemá ostré, ale zaoblené rohy. Poloměr zaoblení kruhového oblouku s pohybuje od 7 do 8,5 m. Ve vzdálenosti 4 m od zadního mantinelu jsou vyznačeny brankové čáry. 

Zdroj: Unsplash

Kluziště je rozděleno modrými čarami na tři části. Modrá čára je umístěna ve vzdálenosti 22,86 metrů od konce hřiště. Uprostřed hřiště je čára červená. Modré i červená čára jsou široké 30 cm. Branka je široká 183 cm a vysoká 122 cm. Spodní hloubka brankové klece je 112 cm, horní 46 cm.

Hřiště na pozemní hokej

Pozemní hokej se hraje na hřišti s rozměry 91,4 × 55 m, které je rozděleno na 4 menší obdélníky. Středová čára vede středem hřiště. Na obou polovinách jsou další čáry, každá vždy od 22,9 m od zadní čáry. Ve vzdálenosti 14,63 m od zadní čáry je vyznačena čára dlouhá 3,66 m. O každého jejího konce pokračuje čtvrtkruh k zadní čáře. Takto je vyznačen střelecký kruh. Branka je mezi sloupky široká 3,66 m a vodorovné břevno je ve výšce 2,14 od země. Nahoře jsou hluboké 91 cm, dole 1,22 m.

Hřiště na florbal

Rozměry florbalového hřiště jsou 36 až 44 m × 18 až 22 m. Má zaoblené rohy a je obklopeno mantinely. Uprostřed je středová čára. Ve vzdálenosti 2,85 od kratší strany hřiště začíná velké brankoviště, což je obdélník s rozměry 4 × 5 m. Delší strana je rovnoběžná se zadní čárou. Malé brankoviště s rozměry 1 × 2,5 m je vyznačeno 0,65 m před zadní čarou velkého brankoviště. Zadní čáry malého brankoviště slouží také jako brankové čáry a vzdálenost mezi brankovými tyčemi je 1,6 m. 

Tenisový kurt

Rozměry tenisového hřiště jsou 23,77 m na délku a 8,23 m ba šířku pro dvouhru a 10,97 m pro čtyřhru. Za postranními čarami musí být ještě dostatek prostoru, takže celková ploch pro tenisový kurt musí být 37 × 18 m. Uprostřed kurtu je natažena tenisová síť, která je na koncích vysoká 1,07 m, uprostřed pak 0,914 m. 

Badmintonové hřiště

Také badmintonové hřiště má tvar obdélníku. Rozměry badmintonového hřiště jsou dvouhru 5,18 × 13,4 m, pro čtyřhru 6,1 × 13,4 m. Kolmo k zadní čáře vede středová čára. Uprostřed kurtu je síť vysoká 1,55 m a má rozměry 6,1 × 0,76 m. 

Padelový kurt

Kurt na padel je také obdélník, ale sport jako takový se spíše podobá kombinaci tenisu a squashe než badmintonu. Rozměry hřiště na padel jsou 20 × 10 metrů a uprostřed má síť podobnou té tenisové. Ale na rozdíl od tenisové má kolem sebe na kratších stranách plexisklové stěny a na bočních stranách stěny z pletiva vysoké 2 až 4 m. Kurt je tak celý uzavřený, vstupy na něj jsou jen uprostřed na úrovni sítě. 

Tip na závěr: Pokud o hřišti neuvažujete z pohledu sportovce, ale spíše pořadatele, ověřte si, zda nesplňujete podmínky pro získání dotace na výstavbu hřiště.